Wednesday, May 29, 2013

WE ARE CATHOLIC by: Wendell Hendricks

Our family is made up of every race,We are young and old,rich and Poor, Men and Women,sinners and saints.Our family has spent centuries in the Globe. With God’s grace we started Hospitals to care for the sick,we established orphanages and helped the poor. We are the largest charitable organization on the planet, bringing relief and comfort to those in need. We educate more children than any other Scholarly or Religious Institution. We developed scientific method and laws of evidence.

We founded the college system. We defend the dignity of all Human life and uphold marriage and family. Cities were named after our revered Saints, who navigated a secret path before us. Guided by the Holy Spirit we compiled the Bible.
We are transformed by secret scripture and secret tradition which have consistently guided us for 2000 years, We are THE CATHOLIC CHURCH. With over one billion in our family sharing the sacraments and fullness of the Christian faith. For centuries we have prayed for you and our world, every hour of every day,we never miss celebrate the mass. Jesus himself laid the foundation of our faith, when he said to Peter-The first Pope:
“YOU are rock and upon this rock , I WILL BUILD MY CHURCH.” MATTHEW 16:18.

For over 2000 years , we had an unbroken line of shepherds guiding the CATHOLIC CHURCH with LOVE and TRUTH in a confused and hurting world.

And in this world filled with chaos, hardship and pain, its comforting to know that, some things remained consistent, true and strong: Our Catholic faith and the eternal love that GOD has had for all creation. If you have been away from the Catholic Church we invite you to take another look. Ours is ONE family united in JESUS CHRIST—Our LORD and SAVIOR.

WE ARE CATHOLIC WELCOME HOME.


by: Wendell Hendricks

Thursday, May 9, 2013

Si San Pedro ba ay nakarating sa Rome? BY Lay-Person Scripturist


Nakarating ba si St. Peter sa Rome? Ito ang isa sa mga tanong ng mga kapatid nating tumutuligsa sa pananampalatayang katoliko para pabulaanan na si St. Peter ay ang unang Pope.
Ilang beses na po nating sinagot ang tanong na ito at ginagamit natin ang 1 Peter 5:13.

“The church in Babylon, also chosen, sends you greetings, as does Mark, my son.”
(1 Peter 5:13)
Marami ng sanggunian ang nagpapatotoo sa nauunang kasanayan na gamitin ang “Babylon” bilang kodigo para sa Roma.
Hayaan ninyo ako na banggitin ang ilan dito.
Napagkasunduan na ang Babylon sa Unang Aklat ni Pedro na ang “Babylon” ay isang sero para sa lungsod ng Roma.
Ang dakilang lungsod ng Mesopotamia ay wala na sa unang siglo. Si Diodorus ng Sicily (56-36 BCE) ay isinulat na, “ para sa mga palasyo at mga gusali, panahon na din ang nagdulot ng kanilang pagkasira; sa katunayan, ang Babylon ay isang maliit na bahagi at kaunti lamang ang nakatira. Karamihan sa lupa ay naisalin na para sa agrikultura.
“(2.9.9) Strabo, na namatay noong 19 CE, ay isinulat: “Ang malaking bahagi ng Babylon ay walang katao-tao na walang magkakamaling sabihin na ang malaking lungsod ay isang desyerto. Walang ibang simbahan maliban sa Roma ang puwedeng masabing ang huling hantungan ni Pedro.”(Geography 16.1.5)
The Sibylline Oracles (5.143-168; 5.434), the Apocalypse of Baruch (10:1-3; 11:1; 67:7), 4 Ezra (3:1, 28, 31), and Revelation (14:8; 16:19; 17:5; 18:2-21) ay tinatawag ang Roma na Babylon.
May dahilan na pagdugtungin ang imperyo ng Babylon at Roma. Ayon kay Norman Perrin, ang Roma ay tinatawag na Babylon sapagka’t ang mga puwersa nila katulad ng Babylon, sa higit na maagang panahon ay winasak ang templo at Herusalem.
(Jesus and the Language of the Kingdom, p. 58).
Matapos ang 70 CE ang Babylon ay ginamit na pangalan para sa Roma (cf. Rev. 14.8; 16.19; 17.5; 18.2, 20, 21), isang maliwang na hudyat para sa mga nagbabasa. Bilang karagdagan, ang tradisyon ng Petrine-Pauline tradition ay matatagpuan sa Roma (cf. 1 Clem. 5.4; IgnRom. 4.3) at ang pag-uugnayan sa pagitan ni 1 Pedro at 1 Clement ay hudyat na ang ulunlungsod ng buong mundo ay punto ng pinagmulan ni 1 Pedro.
(The History and Theology of the New Testament Writings, pp. 401-402)
Mga Karagdagang patotoo na ang “Babylon” sa 1 Pedro 5:13 ay ang “Roma”.
“Maaring ito ay kay Silvanus, ang taong sumulat sa naturang liham. Ang pagbanggit kay Mark at Babylon ay pinapayagan ang tungkol sa sulat ng komunidad ng mga Kristiyano sa Roma.” (The International Bible Commentary, Page 1813)
Ang “Babylon” sa Rev. 14:8, 16:19, 17:5; 18:2 at maari na din sa 1 Peter 5:13 ay nagsasabi na ang Roma ay ang lungsod ng Roma ay ang nagpakita ng paniniwala sa mga Kristiyano.
(Holman Concise Bible Dictionary, Babylon, History and Religion Of. Page 59)
“Babylon” ay isang kriptograma ng “Rome”
(The New Jerome Biblical Commentary, Page 908)

Saturday, December 8, 2012

Prayer Power against RH BILL on Dec. 12


ONCE AGAIN, WE WILL FIGHT FOR LIFE AGAINST THE SATANIC REPRODUCTIVE HEALTH BILL. THE CONGRESSMAN WILL VOTE FOR THE RH BILL ON DEC. 12, THE FEAST OF THE LADY OF GUADALUPE. LET US FLOCK THE FRONT OF BATASAN PAMBANSA AFTER THE 12NOON MASS AT ST. PETER'S PARISH IN COMMONWEALTH AVE. WEAR RED!

KAILANGAN BA IPAREHISTRO SA SEC ANG TUNAY NA IGLESIANG TATAG NI CRISTO?

[(TALAGANG KINIKILALA NAMING FOUNDER SI FYM KASI SIYA NAMAN TALAGA ANG NAGTATAG NITO.)

Tama lang naman po na kilalanin ng lahat ng DI INC member na si Ka felix ang founder ng INC. Isang kahihiyan po kasi lalo na kung kayo, isang catholic defender, eh kilalanin nyo na si Kristo ang nagtatag ng INC, dahil malaking kahihiyan sayo yun. Kaya it is very normal po sa lahat ng DI INC member yan.]

NORMAL TALAGA KAMI DAHIL KINIKILALA NAMING FOUNDER SI FELIX MANALO NG IGLESIA NIYO. KAYO NAMAN MGA ABNORMAL AT SARADO ANG MGA ISIP DAHIL SI CRISTO DAW KUNO ANG NAGTATAG NG IGLESIA NIYO KAHIT SI MANALO TALAGA NAGTATAG NITO.

[(DI PA BA SAPAT SA IYO ITO:

PASUGO – August – September 1964, p.5
“Kailan napatala sa Pamahalaan o na-rehestro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK”.

SINO BA DAPAT ANG MAY-ARI NG IGLESIANG ITINATAG NI MANALO?

SAGOT: PASUGO Mayo 1952, p. 4
“Kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag, at sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad."


O AYAN, MISMONG PASUGO NIYO NA ANG NAGSABI HA. SI FELIX MANALO TALAGA NAGTATAG NG IGLESIA NI CRISTO (MANALO VERSION))

Naku, grabe naman po yung pag intindi nyo nakakatawa ng konti. Kahit naman sinong reader nyo dito matatawa sa explanation nyo sa pagmimisquote ng pasugo malinaw po kasi ang sabi sa pasugo, ang sabi daw, tunay nga na si ka felix ang nagtatag ng INC AYON SA REHISTRO o AYON SA NAKASULAT SA SEC. at yung pangalawa po na agree po ako dun,]


WEHH? SAGUTIN MO KASI AKO NG MAAYOS KUNG SAAN MAKIKITA SA BIBLIYA NA KAILANGAN IPAREHISTRO ANG TUNAY NA IGLESIANG KAY CRISTO SA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION? ANG SIMBAHANG KATOLIKA AY KAILANMAN DI NAREHISTRO SA SEC. EA KAYO, KAMUSTA? KASAMA NIYO ANG DAAN-DAAN PANG NAGPAPAKILALANG IGLESIA DAW KUNO SILA NI CRISTO. AT, WAG KA. SINABI MISMO NG PASUGO NINYO NA ANG SIMBAHANG KATOLIKA ANG TUNAY NA IGLESIA NA TATAG NI CRISTO.

PASUGO Abril 1966, p. 46: “Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo."


[dahil lahat po ng aral at turo sa INC ay galing sa tagapagtatag-> SI KRISTO.]

EA DI KINONTRA MO NA RIN PALA ANG SINABI NG INYONG PASUGO.

1- PASUGO May 1961, p.4
“At sino nga ba ang gumagawa ng mga leksiyong itinuturo ng mga ministro, maging sa mga pagsamba, mga doktrina o mga Propaganda? Ang Kapatid na Felix Manalo.”

KITAMS? SO FELIX MANALO PALA ANG GUMAGAWA NG LEKSYON NINYO AT HINDI SI KRISTO. KAYA SORRY KA.

Wednesday, December 5, 2012

ANSWERING AN INC MEMBER ABOUT SEC REGISTERATION BY BRO. MAR DOMINGO

INC-M:
[“Salamat po sa inyong tanong dahil sa tanong nyo halatang ginagawa nyo parang bobo ang inyong sarili. Bakit? nagpapahanap kasi kayo sa akin sa bibliya ng bagay na alam nyo namang WALA. kung matalino kayo, bakit kayo magpapahanp ng alam nyong WALA NAMAN SA BIBLIYA? Para kayong nagpapahanap ng mga salitang computer, cellphone, hamburger, laptop, internet and etc. nakakatuwa po ano? Ang Iglesiang itinatag ni Kristo, walang ibang version, dahil nag iisa lang ito, walang kapartner, walang ka communion, walang ka denomination o ka sect, at iba pa. Makikita po iyon sa doktrina. Yun po ang masasabi ko. “]


My reply:
Ang pinag-uusapan kasi dito ay ang nagtatag ng sinusunod niyo, bakit hindi parin maliwanag sa inyo na ang nagtatag ng sinusunod niyo ay si Ginoong manalo? Sasabihin mo pa na ginagawa ng sumulat ang sarili niyang bobo, napakagaling mong magpaikot-ikot ano? pero ano mang ikot ang gagawin mo ang balik niyan sa inyo parin, na kung saan maliwanag na si Ginoong manalo ang founder nyo at hindi ang KRISTO, alam mo kung bakit? Maliwanag na sinabi ng BANAL na KASULATAN na si KRISTO ay nagtatag ng SIMBAHAN sa pamamagitan ni Sain Peter (MATTHEW 16:18) yong sinasabi niyo na si Kristo ang nagtatag ng iglesya niyo ay MALAKING KASINUNGALINGAN, bakit? Sino ang nagdikta sa founder niyo na magtatag ng Iglesya noong 1914? Siya lang diba kasi siya din ang maysabi na..

PASUGO – Nobyembre 1940, p. 23
“Iisa lamang ang tanging makakapagtatayo ng Iglesia na magiging dapat sa Diyos. Kung sino? – ang ating Panginoong Jesu-Cristo lamang! Sinumang tao – maging marunong o mang-mang-ay walang karapatang magtayo.”

Maliwanag diba? siya din ang nagsabing anghel daw siya at prenoklama ang sarili na SUGO, anong kinalaman ni Kristo sa itinatag niya dahil unang-una walang sinabi sa Biblia na itatag pa ulit ang naitatag niya na, at pinagtrabauhan ng mga APOSTOL yon, tapos ngayon sasabihin niyo tumalikod ang Simbahang tatag niya sa kanya? yon ang gusto ipabatid sayo ng KAPATID ko KRISTO na hindi mo maintindihan.
Ang pagpapa-rehistro sa SEC ay tama lang para sa mga may itinatayo na negosyo o mga bagay na dapat hindi illegal ang kinalabasan, SEC registered ang iglesya ni Ginoong Manalo para ito ay magiging legal na nag-ooperate. Ang point ng Kapatid ko kay Kristo kaya niya nasabing PEKE kayo, yon ay dahil pinipilit niyong pinagtatakpan ang KATOTOHANAN na tatag ni Ginoong manalo ang iglesya niya at hindi si KRISTO ang nagtatag, kahit ikaw di mo maaruk, yon ay dahil ang itinatak sa isip niyo na si Kristo nga ang nagtatag, kaya nagtatanong kami eh kung BUMABA BA ANG KRISTO NOONG 1914 PARA ITATAG ULIT ANG IGLESYA NIYA?

INC-M:

[“Nasagot ko na po. Next time lang po ah, wag tayong pakinder makipag argumento, wag kayong magpapahanap ng bagay na ALAM NYO NAMANG WALA.”]


My reply:
Wag mong isipin na pang kinder ang usapin na to, ang gawin mo, tanungin mo sarili mo “ako kaya mature kong makipag-argumento? Eh madami din pala akong di alam” yan ang itanong mo sa sarili mo. Wag kang manghamak, lalo na kung mas malala kapa sa hinahamak mo.


INC-M:
[“Ganun naman po pala. wala pala kayong tutol kung si Ka Felix man ang nakalagay na founder AYON SA SEC, at hindi ayon sa doktrina, tutal WALA NAMAN PALA KAYONG INEEXPECT. Akala ko ineexpect nyo na ang pangalan na nakalagay dapat dun ay HESUKRISTO, hahaha diba katatawanan yun kung kayo ay employee sa SEC tas sa filling ng application para don eh yun yung iniligay ng aplikante. Sa tingin ko marami pa kayong dapat malaman tungkol sa usaping LEGAL, masyado kasi kayo imature mag isip na porke nirehistro sa SEC negative agad. May google naman, alamin nyo rin kasi pag may time kayo kung ano bang meron sa SOLE CORPORATION para naman hindi tayo ganyan ka closeminded.


My reply: hahaha walang nagsasabi na negative ang pagpapa-rehistro sa SEC, ang pagpapa-rehistro sa SEC ay katunayan na ibig mong maging legal ang iyong negosyo hahaha ganun yon, tulad ni Ginoong manalo pina-rehistro niya ang samahan niyo sa SEC at ginamit ang pangalang IGLESYA NI KRISTO as business name. diba nga ang nakalagay sa Article of Incorporation ay ganito ang sinasabi..
** This is to Certify that the Articles of Incorporation and By-Laws of
IGLESYA NI CRISTO,
were duly approved by the Commission. . so on and so forth.. **

kaya ang iglesya ni Ginoong manalo ay legal ng nag-ooperate, ang sinasabi ng Kapatid ko kay KRISTO ay para ipaunawa sayo na ang tunay na Simbahan ni KRISTO hindi rehistrado sa SEC. okey? wag mo kami pagmalakihan kung may alam ka sa usaping LEGAL, hindi yon ang issue dito, ang issue ay ang nagtatag ng sinusunod mo na kung saan hindi ang KRISTO kung hindi si Ginoong manalo lang. bakit di mo tingnan ang mga incorporators sa ARTICLES OF INCORPORATION ng sinusunod mo, dun mo malalaman yon.

Tuesday, December 4, 2012

SI FELIX MANALO ANG NAGTATAG NG INC AYON SA ISANG INC MEMBER

hahaha naku hindi po ako ignorante, marami po akong alam! Ang media, catholic defenders at lahat ng di kaanib ng INC ay kinikilala na si Ka Felix ang founder ng INC. Ngunit kami mga myembro, kahit kelan di namin kinilala at wala kami kahit kelan na doktrinang si Ka Felix ang FOUNDER ng Iglesia na kay Kristo.

Yes. tama po yan, AYON SA REHISTRO sa SEC, si KA FELIX ANG NAGTATAG NG INC.

Teka, ano ba ang batas sa lahat ng magpaparehistro sa SEC?

"Sec. 111. Articles of incorporation. – In order to become a corporation sole, the chief archbishop, bishop, priest, minister, rabbi or presiding elder of any religious denomination, sect or church must file with the Securities and Exchange Commission articles of incorporation setting forth the following:

1. That he is the chief archbishop, bishop, priest, minister, rabbi or presiding elder of his religious denomination, sect or church and that he desires to become a corporation sole;"

yun naman pala eh sana na gets nyo po di ko na kelangan i explain.

matanong ko nga lang po, ANO PO BANG INEEXPECT NYO NA NAKALAGAY NA PANGALAN NA MAREHISTRO SA SEC? o ANONG PANGALAN ANG INEEXPECT NYO NA NAKALAGAY SA REHISTRO KUNG SINO ANG FOUNDER NG INC???

aantayin ko po ang sagot nyo.
ReplyDelete
 
 
[hahaha naku hindi po ako ignorante, marami po akong alam! Ang media, catholic defenders at lahat ng di kaanib ng INC ay kinikilala na si Ka Felix ang founder ng INC.]
TALAGANG KINIKILALA NAMING FOUNDER SI FYM KASI SIYA NAMAN TALAGA ANG NAGTATAG NITO.

[Ngunit kami mga myembro, kahit kelan di namin kinilala at wala kami kahit kelan na doktrinang si Ka Felix ang FOUNDER ng Iglesia na kay Kristo.]

DI PA BA SAPAT SA IYO ITO:

PASUGO – August – September 1964, p.5
“Kailan napatala sa Pamahalaan o na-rehestro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK”.

SINO BA DAPAT ANG MAY-ARI NG IGLESIANG ITINATAG NI MANALO?

SAGOT: PASUGO Mayo 1952, p. 4
“Kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag, at sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad."


O AYAN, MISMONG PASUGO NIYO NA ANG NAGSABI HA. SI FELIX MANALO TALAGA NAGTATAG NG IGLESIA NI CRISTO (MANALO VERSION)

[Yes. tama po yan, AYON SA REHISTRO sa SEC, si KA FELIX ANG NAGTATAG NG INC.]

O DI INAMIN MO RIN NA SI FELIX MANALO ANG NAGTATAG NG IGLESIA NIYA. AT HINDI SI CRISTO. ANO PA BA ANG PINAGLALABAN MO?

[Teka, ano ba ang batas sa lahat ng magpaparehistro sa SEC?

"Sec. 111. Articles of incorporation. – In order to become a corporation sole, the chief archbishop, bishop, priest, minister, rabbi or presiding elder of any religious denomination, sect or church must file with the Securities and Exchange Commission articles of incorporation setting forth the following:

1. That he is the chief archbishop, bishop, priest, minister, rabbi or presiding elder of his religious denomination, sect or church and that he desires to become a corporation sole;"]


TEKA RIN, SAAN BA SINABI SA BIBLIYA NA KAILANGAN I-REHISTRO ANG TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO (not the MANALO VERSION) SA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION? KAHIT ANO PA YANG SABIHIN NIYO PEKE PA RIN KAYO KASI SI MANALO ANG NAGTATAG NG INC VERSION NIYA AT NIREHISTRO NIYA PA ITO SA SEC KAHIT WALA NAMAN SINABI SA BIBLE NA KAILANGANG I-REGISTER ITO. SAGUTIN MO YUNG TANONG KO HA.

[yun naman pala eh sana na gets nyo po di ko na kelangan i explain.]

KAILANGAN NIYO PA PO IPALIWANAG AT SAGUTIN KUNG SAAN SA BIBLIYA SINABING I-REHISTRO SA SEC ANG IGLESIA NI CRISTO. WITH BIBLE VERSE/S HA.


[matanong ko nga lang po, ANO PO BANG INEEXPECT NYO NA NAKALAGAY NA PANGALAN NA MAREHISTRO SA SEC? o ANONG PANGALAN ANG INEEXPECT NYO NA NAKALAGAY SA REHISTRO KUNG SINO ANG FOUNDER NG INC???]
WALA AKONG DAPAT I-EXPECT KASI DI NAMAN NA KAILANGAN IREHISTRO ANG TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO SA SEC. ANG PINAKIKITA NAMING MGA DOKUMENTO AY PATUNAY LAMANG NA SI FELIX MANALO ANG NAGTATAG NG INC AT HINDI SI HESUKRISTO. DI PA BA MALINAW SA IYO IYON?
ReplyDelete

Sunday, December 2, 2012

NATIONAL DAY OF PRAYER AND FASTINGIsa pong Liham mula kay Most. Rev. Gabriel V. Reyes D.D. Bishop of Antipolo; Chairman – Episcopal Commission on Family and Life na nagdedeklara ngayong 03 ng Disyembre, 2012 bilang National Day of Prayer and Fasting.
 
PHOTO SOURCE: CBCP FOR LIFE

Saturday, December 1, 2012

MEDIA LANG DAW NAGSASABING SI MANALO NAGTATAG NG INC

 1. Salamat sa article na ito.

  salamat at nililinaw nyo na MEDIA ang nagsasabi ng "founder" si Ka Felix. Mga DI-kaanib, means, hindi nila alam na ang doktrina ng INC ay ang founder nito ay si Kristo, kaya nga iglesia ni CRISTO.

  Akala ko naman INC mismo nagsabi na founder nila si Ka Felix.
  ReplyDelete

  Replies


  1. IGNORANTE KA LANG SA NAGTATAG NG IGLESIA NA KINAAANIBAN MO. PATI MEDIA NAGSASABING HINDI SI CRISTO BAGKUS SI FELIX MANALO ANG NAGTATAG NG IGLESIA NIYO. AT KUNG NAGHAHANAP KA NG MIYEMBRO NIYO NA NAGSASABING SI FYM ANG NAGTATAG, ITO:

   PASUGO – August – September 1964, p.5
   “Kailan napatala sa Pamahalaan o na-rehestro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK”.
   PASUGO NIYO PA MISMO YAN. KAYA MAG-ISIP ISIP KA NA NGAYON KUNG NASA TUNAY NA IGLESIA KA.

   This document proves that Felix Manalo is the founder of his own Church. Meaning, it is not founded by Jesus Christ