Thursday, May 9, 2013

Si San Pedro ba ay nakarating sa Rome? BY Lay-Person Scripturist


Nakarating ba si St. Peter sa Rome? Ito ang isa sa mga tanong ng mga kapatid nating tumutuligsa sa pananampalatayang katoliko para pabulaanan na si St. Peter ay ang unang Pope.
Ilang beses na po nating sinagot ang tanong na ito at ginagamit natin ang 1 Peter 5:13.

“The church in Babylon, also chosen, sends you greetings, as does Mark, my son.”
(1 Peter 5:13)
Marami ng sanggunian ang nagpapatotoo sa nauunang kasanayan na gamitin ang “Babylon” bilang kodigo para sa Roma.
Hayaan ninyo ako na banggitin ang ilan dito.
Napagkasunduan na ang Babylon sa Unang Aklat ni Pedro na ang “Babylon” ay isang sero para sa lungsod ng Roma.
Ang dakilang lungsod ng Mesopotamia ay wala na sa unang siglo. Si Diodorus ng Sicily (56-36 BCE) ay isinulat na, “ para sa mga palasyo at mga gusali, panahon na din ang nagdulot ng kanilang pagkasira; sa katunayan, ang Babylon ay isang maliit na bahagi at kaunti lamang ang nakatira. Karamihan sa lupa ay naisalin na para sa agrikultura.
“(2.9.9) Strabo, na namatay noong 19 CE, ay isinulat: “Ang malaking bahagi ng Babylon ay walang katao-tao na walang magkakamaling sabihin na ang malaking lungsod ay isang desyerto. Walang ibang simbahan maliban sa Roma ang puwedeng masabing ang huling hantungan ni Pedro.”(Geography 16.1.5)
The Sibylline Oracles (5.143-168; 5.434), the Apocalypse of Baruch (10:1-3; 11:1; 67:7), 4 Ezra (3:1, 28, 31), and Revelation (14:8; 16:19; 17:5; 18:2-21) ay tinatawag ang Roma na Babylon.
May dahilan na pagdugtungin ang imperyo ng Babylon at Roma. Ayon kay Norman Perrin, ang Roma ay tinatawag na Babylon sapagka’t ang mga puwersa nila katulad ng Babylon, sa higit na maagang panahon ay winasak ang templo at Herusalem.
(Jesus and the Language of the Kingdom, p. 58).
Matapos ang 70 CE ang Babylon ay ginamit na pangalan para sa Roma (cf. Rev. 14.8; 16.19; 17.5; 18.2, 20, 21), isang maliwang na hudyat para sa mga nagbabasa. Bilang karagdagan, ang tradisyon ng Petrine-Pauline tradition ay matatagpuan sa Roma (cf. 1 Clem. 5.4; IgnRom. 4.3) at ang pag-uugnayan sa pagitan ni 1 Pedro at 1 Clement ay hudyat na ang ulunlungsod ng buong mundo ay punto ng pinagmulan ni 1 Pedro.
(The History and Theology of the New Testament Writings, pp. 401-402)
Mga Karagdagang patotoo na ang “Babylon” sa 1 Pedro 5:13 ay ang “Roma”.
“Maaring ito ay kay Silvanus, ang taong sumulat sa naturang liham. Ang pagbanggit kay Mark at Babylon ay pinapayagan ang tungkol sa sulat ng komunidad ng mga Kristiyano sa Roma.” (The International Bible Commentary, Page 1813)
Ang “Babylon” sa Rev. 14:8, 16:19, 17:5; 18:2 at maari na din sa 1 Peter 5:13 ay nagsasabi na ang Roma ay ang lungsod ng Roma ay ang nagpakita ng paniniwala sa mga Kristiyano.
(Holman Concise Bible Dictionary, Babylon, History and Religion Of. Page 59)
“Babylon” ay isang kriptograma ng “Rome”
(The New Jerome Biblical Commentary, Page 908)

No comments:

Post a Comment

Please make this blog clean. Please follow the instructions:

1. If you are an anonymous, please introduce your name and then your religion. Introducing your name is optional (for security purposes) except your religion, or sect/denominations where you belong.

2. Comments with foul/ vulgar words will not be published.

3. If you are going to ask questions/arguments, go ahead. Expect the reply of the admin of this blog for about two to three days.

4. If the admin didn't reply back to your arguments, it does not mean that he doesn't want to answer you. He might be busy, so he can't answer back. But he can answer your arguments, be patient.

That's all. God Bless.

Sincerely,
The admin