Wednesday, May 29, 2013

WE ARE CATHOLIC by: Wendell Hendricks

Our family is made up of every race,We are young and old,rich and Poor, Men and Women,sinners and saints.Our family has spent centuries in the Globe. With God’s grace we started Hospitals to care for the sick,we established orphanages and helped the poor. We are the largest charitable organization on the planet, bringing relief and comfort to those in need. We educate more children than any other Scholarly or Religious Institution. We developed scientific method and laws of evidence.

We founded the college system. We defend the dignity of all Human life and uphold marriage and family. Cities were named after our revered Saints, who navigated a secret path before us. Guided by the Holy Spirit we compiled the Bible.
We are transformed by secret scripture and secret tradition which have consistently guided us for 2000 years, We are THE CATHOLIC CHURCH. With over one billion in our family sharing the sacraments and fullness of the Christian faith. For centuries we have prayed for you and our world, every hour of every day,we never miss celebrate the mass. Jesus himself laid the foundation of our faith, when he said to Peter-The first Pope:
“YOU are rock and upon this rock , I WILL BUILD MY CHURCH.” MATTHEW 16:18.

For over 2000 years , we had an unbroken line of shepherds guiding the CATHOLIC CHURCH with LOVE and TRUTH in a confused and hurting world.

And in this world filled with chaos, hardship and pain, its comforting to know that, some things remained consistent, true and strong: Our Catholic faith and the eternal love that GOD has had for all creation. If you have been away from the Catholic Church we invite you to take another look. Ours is ONE family united in JESUS CHRIST—Our LORD and SAVIOR.

WE ARE CATHOLIC WELCOME HOME.


by: Wendell Hendricks

Thursday, May 9, 2013

Si San Pedro ba ay nakarating sa Rome? BY Lay-Person Scripturist


Nakarating ba si St. Peter sa Rome? Ito ang isa sa mga tanong ng mga kapatid nating tumutuligsa sa pananampalatayang katoliko para pabulaanan na si St. Peter ay ang unang Pope.
Ilang beses na po nating sinagot ang tanong na ito at ginagamit natin ang 1 Peter 5:13.

“The church in Babylon, also chosen, sends you greetings, as does Mark, my son.”
(1 Peter 5:13)
Marami ng sanggunian ang nagpapatotoo sa nauunang kasanayan na gamitin ang “Babylon” bilang kodigo para sa Roma.
Hayaan ninyo ako na banggitin ang ilan dito.
Napagkasunduan na ang Babylon sa Unang Aklat ni Pedro na ang “Babylon” ay isang sero para sa lungsod ng Roma.
Ang dakilang lungsod ng Mesopotamia ay wala na sa unang siglo. Si Diodorus ng Sicily (56-36 BCE) ay isinulat na, “ para sa mga palasyo at mga gusali, panahon na din ang nagdulot ng kanilang pagkasira; sa katunayan, ang Babylon ay isang maliit na bahagi at kaunti lamang ang nakatira. Karamihan sa lupa ay naisalin na para sa agrikultura.
“(2.9.9) Strabo, na namatay noong 19 CE, ay isinulat: “Ang malaking bahagi ng Babylon ay walang katao-tao na walang magkakamaling sabihin na ang malaking lungsod ay isang desyerto. Walang ibang simbahan maliban sa Roma ang puwedeng masabing ang huling hantungan ni Pedro.”(Geography 16.1.5)
The Sibylline Oracles (5.143-168; 5.434), the Apocalypse of Baruch (10:1-3; 11:1; 67:7), 4 Ezra (3:1, 28, 31), and Revelation (14:8; 16:19; 17:5; 18:2-21) ay tinatawag ang Roma na Babylon.
May dahilan na pagdugtungin ang imperyo ng Babylon at Roma. Ayon kay Norman Perrin, ang Roma ay tinatawag na Babylon sapagka’t ang mga puwersa nila katulad ng Babylon, sa higit na maagang panahon ay winasak ang templo at Herusalem.
(Jesus and the Language of the Kingdom, p. 58).
Matapos ang 70 CE ang Babylon ay ginamit na pangalan para sa Roma (cf. Rev. 14.8; 16.19; 17.5; 18.2, 20, 21), isang maliwang na hudyat para sa mga nagbabasa. Bilang karagdagan, ang tradisyon ng Petrine-Pauline tradition ay matatagpuan sa Roma (cf. 1 Clem. 5.4; IgnRom. 4.3) at ang pag-uugnayan sa pagitan ni 1 Pedro at 1 Clement ay hudyat na ang ulunlungsod ng buong mundo ay punto ng pinagmulan ni 1 Pedro.
(The History and Theology of the New Testament Writings, pp. 401-402)
Mga Karagdagang patotoo na ang “Babylon” sa 1 Pedro 5:13 ay ang “Roma”.
“Maaring ito ay kay Silvanus, ang taong sumulat sa naturang liham. Ang pagbanggit kay Mark at Babylon ay pinapayagan ang tungkol sa sulat ng komunidad ng mga Kristiyano sa Roma.” (The International Bible Commentary, Page 1813)
Ang “Babylon” sa Rev. 14:8, 16:19, 17:5; 18:2 at maari na din sa 1 Peter 5:13 ay nagsasabi na ang Roma ay ang lungsod ng Roma ay ang nagpakita ng paniniwala sa mga Kristiyano.
(Holman Concise Bible Dictionary, Babylon, History and Religion Of. Page 59)
“Babylon” ay isang kriptograma ng “Rome”
(The New Jerome Biblical Commentary, Page 908)