Saturday, July 21, 2012

Iglesia sa Roma ang sentro ng pananampalataya

May pangalang Roma ang Simbahang Katoliko ay sapagkat eto ang sentro ng pananampalataya matapos ilipat mula sa Jerusalem ayon sa hula ni Cristo:

Mat 21:43
Kaya nga sinasabi ko sa inyo, AALISIN SA INYO ANG KAHARIAN NG DIOS, AT IBIBIGAY SA ISANG BANSANG NAGKAKABUNGA.

At ang bansang tinutukoy ay ROMA:

Gawa 23:11
At nang sumunod na gabi ay lumapit sa kaniya ang Panginoon, at sinabi, Laksan mo ang iyong loob: SAPAGKA’T KUNG PAANO ANG PAGKAPATOTOO MO TUNGKOL SA AKIN SA JERUSALEM, AY KAILANGANG PATOTOHANAN MO RIN GAYON SA ROMA.

Sa Roma ililipat ang Kaharian ng Diyos. Yan ang dahilan kung kaya ang Roma ang naging sentro ng pananampalataya. Tsaka ang Iglesia sa Roma ang siyang DUDUROG SA ULO NI SATANAS patunay ng pagkakahirang dito ng Diyos:

Roma 16:20
AT SI SATANAS AY DUDURUGIN NG DIOS NG KAPAYAPAAN SA MADALING PANAHON SA ILALIM NG INYONG MGA PAA. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo.

No comments:

Post a Comment

Please make this blog clean. Please follow the instructions:

1. If you are an anonymous, please introduce your name and then your religion. Introducing your name is optional (for security purposes) except your religion, or sect/denominations where you belong.

2. Comments with foul/ vulgar words will not be published.

3. If you are going to ask questions/arguments, go ahead. Expect the reply of the admin of this blog for about two to three days.

4. If the admin didn't reply back to your arguments, it does not mean that he doesn't want to answer you. He might be busy, so he can't answer back. But he can answer your arguments, be patient.

That's all. God Bless.

Sincerely,
The admin