Friday, May 25, 2012

SAANG "IGLESIA" BA ANG TINUTUKOY SA ROMA 16:16

Kadalasang ginagamit po ng "Iglesia ni Cristo" na itinatag ng Huling Sugo "daw" ng Diyos sa mga Huling araw na si Felix Manalo ang talatang Roma 16:16 para patunayan na silang "Iglesia ni Cristo" daw ang tinutukoy duon sa talata.

Ganito "daw" ang nakalagay sa Roma 16:16:
"Mangagbatian kayo ng banal na halik, lahat ng iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo."

Ngunit sa totoo lang po ay walang Iglesia ni Cristo (singular) sa Original Greek language ng Bible kundi Mga Iglesia ni Cristo (plural) lang po.

Ganito po ang talagang nakalagay sa Roma 16:16 sa original Greek language ng Bibliya:
ἀσπάσασθε
aspasasthe
greet
ἀλλήλους
allēlous
one another
ἐν
en
with
φιλήματι
philēmati
kiss
ἁγίῳ.
agiō
holy
ἀσπάζονται
aspazontai
greet
ὑμᾶς
umas
you
αἱ
ai
the
ἐκκλησίαι
ekklēsiai
churches
πᾶσαι
pasai
all
τοῦ
tou
the
Χριστοῦ.
christou
Christ


"Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo" Roma 16:16


Ang sabi naman po nila duon sa "Mga Iglesia ni Cristo" ay mga miyembro daw nila na "Iglesia ni Cristo" ang tinutukoy doon.
 
Para saan ba ang sulat na ginawa ni San Pablo?

Roma 1:7

"Sa lahat ninyong nangasa Roma, mga iniibig ng Dios, tinawag na mangagbanal: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at Panginoong Jesucristo."

Malinaw naman po na sa taga-Roma ang sulat ni San Pablo.

Ang "Iglesia ni Cristo" po na itinatag ni Felix Manalo ay nasa PilipinasHindi pa rin sila iyon dahil ang tinutukoy na "mga Iglesia ni Cristo" ay ang mga Iglesia ni Cristo sa Roma:.

Anong Iglesia ba ang nasa Roma?
Ang Iglesia Katolika po dahil nasa Roma ito.

Iglesia Katolika ang tinutukoy sa Roma 16:16 dahil ito ay nasa Roma.No comments:

Post a Comment

Please make this blog clean. Please follow the instructions:

1. If you are an anonymous, please introduce your name and then your religion. Introducing your name is optional (for security purposes) except your religion, or sect/denominations where you belong.

2. Comments with foul/ vulgar words will not be published.

3. If you are going to ask questions/arguments, go ahead. Expect the reply of the admin of this blog for about two to three days.

4. If the admin didn't reply back to your arguments, it does not mean that he doesn't want to answer you. He might be busy, so he can't answer back. But he can answer your arguments, be patient.

That's all. God Bless.

Sincerely,
The admin