Friday, May 18, 2012

SAGOT SA INC MEMBER NA NANGGUGULO SA BLOG NI ATTY. MARWIL LLASOS

SAGUTIN PO NATIN ANG INC MEMBER NA NAGREPLY AT AYAW MANAHIMIK SA BLOG NI ATTY. MARWIL LLASOS, ITO PO ANG LINK: http://bromarwilnllasos.blogspot.com/2012/02/pambubuking-sa-panggogoyo-ng-iglesia-ni_04.html?showComment=1337065787353#c4555466726370348148
MAKIKITA PO ANG COMMENT NA ITO NI JAY EE SA COMMENTS.


jay ee said...


Kung pinag-aralan niyo po ang doktrina na sinasampalatayanan naming mga INC ng "bit by bit" bakit po tila wala pa po sa 10% ang alam ninyo sa tungkol sa INC.

Kung Iglesia Katolika po ang tunay na itinayo ni Cristo,
1.bakit wala po sa Biblia na Si Cristo ang nagtayo ng IK?
2. Bakit hindi po IK ang sinabi ni Apostol Pablo na tinubos ng dugo ni Cristo?
3.Pumayag po ba si Cristo na palitan ang itinayo niyang INC sa pangalang IK? kung pinalitan man po ito ni Ignatius hindi ba labag ito sa aral ng mga apostol na huwag hihigit sa nasusulat? (I cor. 4:6) ang isa sa nasusulat sa Biblia INC (Roma 16:16) at hindi IK.
4. Kung hindi niyo man po sinasamba ang mga rebulto at larawan e bakit niyo po niluluhuran? patungkol lang sabi niyo po, e sabi ng mga Apostol na huwag natin isipin na ang Diyos ay tulad ng ginto o ng pilak na inanyuan ng kabihasnan ng katalinohan ng tao, isipin pa lang po bawal na ayon sa mga apostol, ano pa kaya kung pinatutungkol lang, o linuluhuran, o di kaya sinasamba. Papaano mo po iyon ipapaliwanag ng may talata ng Biblia?
5. Di po ba ang tunay na relihiyon sumusunod sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia? e bakit po kayo kumakain ng mga pagkaing may dugo tulad po ng dinuguan at 1 day old kung ipinagbawal po ng Diyos na kumain ng dugo? ayon sa Leviticus 17:12, papaano niyo po yun sasagutin ng may talata sa Biblia?
6. Di ba naing Diyos si Cristo dahil sa ito ay naging opisyal na doktrina niyo noong 325 A.D. sa konsilyo ng Nicea? bakit po iyon ang naging aral niyo e di po ba sinabi na nga ng mga Apostol na tao si Cristo? (Gawa 2:22 MB) (I Timoteo 2:5) at sabi po ni Cristo siya ay tao (Juan 8:40) papaano niyo po sasagutin iyon?
7. Kung IK ang tunay e bakit po wala sa Bible ang sign of the cross? at kung meron man anong talata ng Bible? pano niyo po ipapaliwanag iyon? may talata po ba sa Biblia na ang mga Apostol nag sign of the cross? pano niyo po ipapaliwanag yun ng may talta sa Biblia?

Kaya nga po, walang sawa po kaming nag-aanyaya sa inyo na dumalo ng mga pamamahayag ng mga salita ng Diyos na nakasulat amang sa Biblia para masagot po ang inyong mga katanungan, ngayon po kami naman ang magtatanong, iyong nasa itaas, kaming mga INC sa Bible nakabatay at nagbabase kaya mas mabuti po na iyong 7 tanong ko sa taas mas mabuti po na sagutin niyo ng may mga talata para mapatunay po ninyo na ito nga po ay aral ng Panginoong Diyos. Patuloy po sana kayong makinig sa mga programa ng INC sa net25 at Gemtv. Hindi pa po nasasagot ni Fr. Abe ang tanong ko at ito nanamang 7 tanong sana po masagot niyo na ng malinaw, iyan po kasi ang mga hindi ko pa alam ang sagot tungkol sa inyo, at ito pa po pala
8. Saan po sa Biblia matatagpuan ang term na Trinidad. at patunayan na ito nga ay itinuro ng mga Apostol. Kaming mga INC po kasi sa Diyos, kay Cristo, sa mga propeta, mga Apostol, at sinugo lamang naniniwala ng mga sagot, kaya dapat nanggaling po sa kanila. at kung ang Trinidad man po ay hiwaga, patunayan din ninyo na sinabi nga ng mga apostol na ito ay hiwaga (word for word) sana po masagot niyo ng malinaw dahil ipinagtatangol niyo po ang IK at ipinipilit na ito ang tunay kaya dapat masagot ninyo lahat.

Maraming Salamat po, at ako po ay nagagalak sapagkat nagkakaroon po tayo ng mga ganitong akitbidad kung saan nagshashare tayo ng ating kanya kanyang paniniwala. God Bless po. April 16, 2012 2:00 AM 


 SAGOT:


 [Kung pinag-aralan niyo po ang doktrina na sinasampalatayanan naming mga INC ng "bit by bit" bakit po tila wala pa po sa 10% ang alam ninyo sa tungkol sa INC]

BAKIT DIN TILA NAGDUDUNONG-DUNUNGAN KA SA MGA ARAL NG IGLESIA KATOLIKA? 

 [Kung Iglesia Katolika po ang tunay na itinayo ni Cristo,
1.bakit wala po sa Biblia na Si Cristo ang nagtayo ng IK?]

ANONG WALA? ANO ITO?

MATTHEW 16:18-19

"At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: at anomang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit; at anomang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit."

AT ANG "CATHOLIC CHURCH" AY NASA ORIGINAL GREEK LANGUAGE NG NEW TESTAMENT:

Acts 9:31 (Original Greek)
ē
the
μὲν
men
Then
οὖν
oun
so
ἐκκλησία
ekklēsia
church
καθ'
kath
throughout
ὅλης
olēs
all
τῆς
tēs
the
Ἰουδαίας
ioudaias
Judaea
καὶ
kai
and
Γαλιλαίας
galilaias
Galilee
καὶ
kai
and
Σαμαρείας
samareias
Samaria
εἶχεν
eichen
enjoyed
εἰρήνην
eirēnēn
peace
οἰκοδομουμένη
oikodomoumenē
built
καὶ
kai
and
πορευομένη
poreuomenē
going
τῷ

the
φόβῳ
phobō
fear
τοῦ
tou
the
κυρίου
kuriou
Lord
καὶ
kai
and
τῇ

the
παρακλήσει
paraklēsei
comfort
τοῦ
tou
the
ἁγίου
agiou
Holy
πνεύματος
pneumatos
Spirit
ἐπληθύνετο.
eplēthuneto


AYUN PALA OH. 
ἐκκλησία
ekklēsia
church
καθ'
kath
throughout
ὅλης
olēs
all


AT ANG MEANING NG CATHOLIC CHURCH AY: UNIVERSAL

The term "catholic", derived from the Greek word καθολικός (katholikos) which means "universal" or "general", was first used to describe the Church in the early 2nd century.The term katholikos is equivalent to καθόλου (katholou), a contraction of the phrase καθ' ὅλου (kath' holou) meaning "according to the whole". Thus the full name Catholic Church roughly means "universal" or "whole" church. SOURCE:WIKIPEDIA
[2. Bakit hindi po IK ang sinabi ni Apostol Pablo na tinubos ng dugo ni Cristo?]

BAKIT? SAAN BA SA BIBLIYA NA DAPAT TAWAGING "IGLESIA NI CRISTO" ANG IGLESIANG ITINATAG NI CRISTO? IBIGAY MO ANG TALATA.


[3. Pumayag po ba si Cristo na palitan ang itinayo niyang INC sa pangalang IK? kung pinalitan man po ito ni Ignatius hindi ba labag ito sa aral ng mga apostol na huwag hihigit sa nasusulat? (I cor. 4:6) ]
 ANONG PINALITAN NG IGNATIUS? SAAN SA MGA SINABI NI ST. IGNATIUS NA PINALITAN NIYA ANG PANGALAN NG IGLESIA?

The combination "the Catholic Church" (he katholike ekklesia) is found for the first time in the letter of St Ignatius, written about the year 110. The words run:"Wheresoever the bishop shall appear, there let the people be, even as where Jesus may be, there is the universal [katholike] Church." SOURCE:WIKIPEDIA

HINDI NAMAN SINABI NI ST. IGNATIUS NA "I CHANGED IT TO UNIVERSAL CHURCH."
[ang isa sa nasusulat sa Biblia INC (Roma 16:16) at hindi IK.]
NAPAKA-SHUNGA MO NAMAN. KANINO BA ANG SULAT NI SAN PABLO? DI BA SA MGA TAGA-ROMA?:

ROMA 1:7

"Sa lahat ninyong nangasa Roma, mga iniibig ng Dios, tinawag na mangagbanal: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at Panginoong Jesucristo" 

HINDI NAMAN SINABI NI SAN PABLO NA "SA LAHAT NINYONG NANGASA PILIPINAS". HAHAHA. KAMI ANG TINUTUKOY SA ROMA 16:16 AT HINDI KAYO DAHIL NASA PILIPINAS LANG KAYO NABUO.


 [4. Kung hindi niyo man po sinasamba ang mga rebulto at larawan e bakit niyo po niluluhuran? patungkol lang sabi niyo po, e sabi ng mga Apostol na huwag natin isipin na ang Diyos ay tulad ng ginto o ng pilak na inanyuan ng kabihasnan ng katalinohan ng tao, isipin pa lang po bawal na ayon sa mga apostol, ano pa kaya kung pinatutungkol lang, o linuluhuran, o di kaya sinasamba. Papaano mo po iyon ipapaliwanag ng may talata ng Biblia?]

 AT SINONG MAY SABI SAYONG SUMASAMBA ANG MGA KATOLIKO SA REBULTO? HAKA-HAKA MO LANG YAN. OR IN SHORT, NAGHAHALLUCINATE KA. HAHAHA.

ITO ANG SABI NG KATESISMO NG IGLESIA KATOLIKA PATUNGKOL SA PAGGALANG SA MGA REBULTO:

IV. "YOU SHALL NOT MAKE FOR YOURSELF A GRAVEN IMAGE . . ."
2129 The divine injunction included the prohibition of every representation of God by the hand of man. Deuteronomy explains: "Since you saw no form on the day that the Lord spoke to you at Horeb out of the midst of the fire, beware lest you act corruptly by making a graven image for yourselves, in the form of any figure. . . . "66 It is the absolutely transcendent God who revealed himself to Israel. "He is the all," but at the same time "he is greater than all his works."67 He is "the author of beauty."68
2130 Nevertheless, already in the Old Testament, God ordained or permitted the making of images that pointed symbolically toward salvation by the incarnate Word: so it was with the bronze serpent, the ark of the covenant, and the cherubim.69
2131 Basing itself on the mystery of the incarnate Word, the seventh ecumenical council at Nicaea (787) justified against the iconoclasts the veneration of icons - of Christ, but also of the Mother of God, the angels, and all the saints. By becoming incarnate, the Son of God introduced a new "economy" of images.
2132 The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which proscribes idols. Indeed, "the honor rendered to an image passes to its prototype," and "whoever venerates an image venerates the person portrayed in it."70 The honor paid to sacred images is a "respectful veneration," not the adoration due to God alone:


AYAN OH. VENERATION ANG GINAGAWA NAMIN.

BASAHIN MO ITO:

JOSUE 7:6

"At hinapak ni Josue ang kaniyang mga suot, at nagpatirapa sa lupa sa harap ng kaban ng Panginoon hanggang sa kinahapunan, siya at ang mga matanda ng Israel; at sila'y nagsipagbuhos ng alabok sa kanilang ulo. At sinabi ni Josue, Ay, Oh Panginoong Dios, bakit mo pinatawid ang bayang ito sa Jordan, upang ibigay kami sa kamay ng mga Amorrheo, na ipalipol kami? nakatigil sana kaming masaya at nakatahan sa dakong yaon ng Jordan! Oh Panginoon, anong aking sasabihin pagkatapos na ang mga anak ng Israel ay makatalikod sa harap ng kanilang mga kaaway! Sapagka't mababalitaan ng mga Cananeo at ng lahat na nananahan sa lupain, at kami ay kukubkubin at ihihiwalay ang aming pangalan sa lupa: at ano ang iyong gagawin sa iyong dakilang pangalan?"

 NAGPATIRAPA SI JOSUE. IBIG SABIGIN, GINAGALANG NIYA ANG KABAN. GANYAN ANG GINAGAWA NG MGA KATOLIKO. [5. Di po ba ang tunay na relihiyon sumusunod sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia? e bakit po kayo kumakain ng mga pagkaing may dugo tulad po ng dinuguan at 1 day old kung ipinagbawal po ng Diyos na kumain ng dugo? ayon sa Leviticus 17:12, papaano niyo po yun sasagutin ng may talata sa Biblia?]

SINUSUNOD NAMIN ANG ARAL NG BIBLIYA.

BAKIT PINAG-IISA MO ANG DUGO SA DINUGUAN? ANG DINUGUAN AY TINIMPLAHAN, PINAKULUAN, NILUTO. BAKIT PINAG-IISA MO?

AT BINAGO NG DIYOS ANG BATAS SA PAGKAIN:

Act 10:11-16 At nakita niyang bukas ang langit, at may isang sisidlang bumababa, gaya ng isang malapad na kumot, na nakabitin sa apat na panulok na bumababa sa lupa: Na doo'y naroroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kaniya ang isang tinig, Magtindig ka, Pedro; MAGPATAY KA AT KUMAIN. Datapuwa't sinabi ni Pedro, Hindi maaari, Panginoon; sapagka't kailan ma'y hindi ako kumain ng anomang bagay na marumi at karumaldumal. At muling dumating sa kaniya ang tinig sa ikalawa, Ang nilinis ng Dios, ay huwag mong ipalagay na marumi. At ito'y nangyaring makaitlo: at pagdaka'y binatak sa langit ang sisidlan.

 
  AT LAHAT NG NASA PALENGKE AY  PWEDE NG KAININ.

1 Cor 10:25-26 Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi; Sapagka't ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuan ng naririto.


KUNWARI PA ANG IGLESIA NIYO. MASKI NAMAN ANG MANOK O BABOY NA NILULUTO NIYO AY HINDI 100% NA WALA NG DUGO PAGKALUTO.

 [6. Di ba naing Diyos si Cristo dahil sa ito ay naging opisyal na doktrina niyo noong 325 A.D. sa konsilyo ng Nicea? bakit po iyon ang naging aral niyo e di po ba sinabi na nga ng mga Apostol na tao si Cristo? (Gawa 2:22 MB) (I Timoteo 2:5) at sabi po ni Cristo siya ay tao (Juan 8:40) papaano niyo po sasagutin iyon?]


DIYOS  SI CRISTO NA NAGKATAWANG-TAO AYON NA RIN SA BILIYA:

JUAN 1:1
"Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios"
  
JUAN 1:14 

"At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan."

PHILIPPIANS 2:5-7

"Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito'y na kay Cristo Jesus din naman: Na siya, bagama't nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios,  Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao: "

LETRA POR LETRA SINASABI NG BIBLIYA NA DIOS NA NAG-KATAWANG-TAO SI HESUCRISTO.

SAAN BA SI BIBLIYA SINABING TAO LANG SI CRISTO AT HINDI DIOS?

ATING USISAIN ANG BINIGAY MONG TALATA:

GAWA 2:22

"Kayong mga lalaking taga Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito: Si Jesus na taga Nazaret, lalaking pinatunayan ng Dios sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Dios sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo;"

1 TIMOTHY 2:5

"Sapagka't may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus,"

JUAN 8:40

"Datapuwa't ngayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito'y hindi ginawa ni Abraham."

WALA SA MGA BINIGAY MONG TALATA ANG NAGSABING TAO LAMANG SI CRISTO AT HINDI DIOS.


[ 7. Kung IK ang tunay e bakit po wala sa Bible ang sign of the cross? at kung meron man anong talata ng Bible? pano niyo po ipapaliwanag iyon? may talata po ba sa Biblia na ang mga Apostol nag sign of the cross? pano niyo po ipapaliwanag yun ng may talta sa Biblia?
]
 
Ezek 9:3-6 ‘Ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay tumaas sa mga KERUBIN na dating kinaroroonan patungo sa pintuan ng templo at tinawag ang taong nakasuot ng lino at sa kanyang tagiliran ay may hawak na sisidlan ng panulat. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lunsod, lumibot ka sa Jerusalem at TATAKAN NG KRUS ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lunsod…Patayin ninyo ang matanda, binata, dalaga, bata at babae hanggang sa malipol ang lahat, subalit HUWAG NINYONG GALAWIN ANG SINO MANG MAY TATAK NA KRUS.’ [Ang Banal na Biblia-Abriol]

ANG TANDA SA KANANG KAMAY AT SA NOO NG ALAGAD NG DIOS AYON SA BIBLIYA:

Dt 6:8 At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. 


AT PINALIWANAG NA NI ATTY. MARWIL LLASOS ANG TANDA NG KRUS:

Ang mga Katoliko at hindi ang mga INC ang nasasalamin sa binabanggit ni Apostol Pablo:

“Ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may TATAK nito, nakikilala ng Panginoon ang mga kanya, at lumayo sa kalikuan ang bawa’t isa na SUMASAMBITLA ng PANGALAN ng Panginoon” (2 Tim. 2:19).

Sa talata, binabanggit ni Apostol Pablo ang tungkol sa TATAK na pinagkakakilanlan ng Panginoon ang mga kanya. Maliban sa TATAK ay binabanggit din ni Apostol Pablo tungkol sa PAGSAMBIT sa Pangalan ng Panginoon. Ano ang pangalan ng Panginoon? “…Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo” (Mt. 28:19).

Alin sa mga relihiyon ang may PagtaTATAK habang SUMASAMBITLA ng PANGALAN ng  Panginoon? Mga Katoliko ang kinatuparan ng binabanggit ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng PAGTATAK NG KRUS habang inuusal ang pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ayun na rin sa talata, dito makikilala ng Dios ang mga kanya. Dito rin nakikilala ang mga Katoliko at hindi ang mga tampalasang kagaya ng INC.
[Kaya nga po, walang sawa po kaming nag-aanyaya sa inyo na dumalo ng mga pamamahayag ng mga salita ng Diyos na nakasulat amang sa Biblia para masagot po ang inyong mga katanungan, ngayon po kami naman ang magtatanong, iyong nasa itaas, kaming mga INC sa Bible nakabatay at nagbabase kaya mas mabuti po na iyong 7 tanong ko sa taas mas mabuti po na sagutin niyo ng may mga talata para mapatunay po ninyo na ito nga po ay aral ng Panginoong Diyos.]
AYAW NAMING DUMALO DAHIL HINDI BIBLICAL ARAL NINYO. NGAYON AY AKO NAMAN ANG MAGTATANONG:
1. SAAN SA BIBLIYA SINABING "IGLESIA NI CRISTO" ANG DAPAT PANGALAN NG IGLESIANG ITINATAG NI CRISTO?
2. SAAN SA BIBLIYA SINASABING SI FELIX MANALO NGA ANG IBONG MANDARAGIT NA BINABANGGIT NI ISAIAH?
3. SAAN SA BIBLIYA SINASABING HUWAG KUMAIN NG DINUGUAN?
4. SAAN SA BIBLIYA SINABING PATUSOK ANG DAPAT NASA ITAAS NG KAPILYA NINYO?
5. SAAN SA BIBLIYA SINABING IPAGDIWANG ANG FOUNDING ANNIVERSARY NG IGLESIANG TATAG DIUMANO NI CRISTO TUWING JULY 27?
6. SAAN SA BIBLIYA SINABING TAO LANG SI CRISTO AT HINDI DIOS?
7. SAAN SA BIBLIYA SINABING "MANALO" LANG ANG DAPAT MAMAHALA SA IGLESIA?


[Patuloy po sana kayong makinig sa mga programa ng INC sa net25 at Gemtv. Hindi pa po nasasagot ni Fr. Abe ang tanong ko at ito nanamang 7 tanong sana po masagot niyo na ng malinaw, iyan po kasi ang mga hindi ko pa alam ang sagot tungkol sa inyo, at ito pa po pala]
HINDI KAMI MAKIKINIG SA MGA PROGRAMA NINYO DAHIL PURO PANINIRA LANG ANG GINAGAWA NINYO SA AMIN.

 [8. Saan po sa Biblia matatagpuan ang term na Trinidad. at patunayan na ito nga ay itinuro ng mga Apostol. Kaming mga INC po kasi sa Diyos, kay Cristo, sa mga propeta, mga Apostol, at sinugo lamang naniniwala ng mga sagot, kaya dapat nanggaling po sa kanila. at kung ang Trinidad man po ay hiwaga, patunayan din ninyo na sinabi nga ng mga apostol na ito ay hiwaga (word for word) sana po masagot niyo ng malinaw dahil ipinagtatangol niyo po ang IK at ipinipilit na ito ang tunay kaya dapat masagot ninyo lahat.
]

SIRA KA BA? ANONG GUSTO MONG ITAWAG SA AMA, ANAK AT SA ESPIRITU SANTO? DUO? ANG TANGA MO NAMAN.

"TRINITY" AY TINAWAG NAMIN BILANG PANDOKTRINA. AT YAN AY ISA RIN SA PARTE NG CHURCH TEACHINGS. CHURCH TEACHINGS DIN KAYA MAY SALITANG "BIBLE", WHICH IS WALA SA BANAL NA KASULATAN. ANGAL KA? NGAYON DAHIL HUMABOL KA SA PANG-WALONG TANONG AY AKO NAMAN ANG MAGTATANONG:

8. SAAN SA BIBLIYA NA DAPAT "EXECUTIVE MINISTER" ANG ITAWAG SA NAMUMUNO SA IGLESIANG ITINATAG DIUMANO NI CRISTO?

[Maraming Salamat po, at ako po ay nagagalak sapagkat nagkakaroon po tayo ng mga ganitong akitbidad kung saan nagshashare tayo ng ating kanya kanyang paniniwala. God Bless po.]

MARAMING SALAMAT DIN AT NAWA AY MASAGOT MO DIN ANG TANONG KO. HEHEHE.

4 comments:

 1. Maraming salamat kapatid sa pagsawata sa tampalasan at lapastangang nagoyo ng INC. Kulang sa pansin ang uto-utong yan kaya nagpapapansin lamang. Binabati kita sa iyong paghatanod sa nag-iisa at tunay na Iglesiang tatag ng Panginoong Jesucristo - ang Santa Iglesia Catolika Apostolika Romana. Mabuhay ka, kapatid!

  ReplyDelete
 2. maraming salamat kapatid na ryan! pagpalain ka ng diyos, ako ngayon ay nakakita ng liwanag, akoy patuloy na patutungo sa kaliwanagan! GOD BLESS CATHOLIC CHURCH!

  ReplyDelete
  Replies
  1. THANK YOU PO. MAY THE LORD GOD GUIDE AND BLESS YOU KAPATID...

   Delete

Please make this blog clean. Please follow the instructions:

1. If you are an anonymous, please introduce your name and then your religion. Introducing your name is optional (for security purposes) except your religion, or sect/denominations where you belong.

2. Comments with foul/ vulgar words will not be published.

3. If you are going to ask questions/arguments, go ahead. Expect the reply of the admin of this blog for about two to three days.

4. If the admin didn't reply back to your arguments, it does not mean that he doesn't want to answer you. He might be busy, so he can't answer back. But he can answer your arguments, be patient.

That's all. God Bless.

Sincerely,
The admin