Sunday, June 17, 2012

ANG "ANGHEL" NA NAGKASALA by Sarah Isaac

Rebulto ni Felix Manalo  sa Ka-Diliman Quezon City


ANG "ANGHEL NA NAGKASALA":

ANG ANGHEL NA NAG-KASALA!...NAKAGAPOS SA KA-Diliman.."NAKATINGALA SA LANGIT"...NAGHIHINTAY SA ARAW NG PAGHUHUKOM!---2 PEDRO 2:4

BAKIT NAKAKASIGURO KAMING "HINDI SUGO" NG DIOS SI FELIX Y. MANALO?

Ito ay sa dahilang ang mga DOKTRINA o aral na itinataguyod ni FYM ay pawang mga kinuha at kinalap nya mula sa IBANG MGA SECTANG PANRELIHIYON!

AMINADO NAMAN PO ANG MGA KAANIB AT PAMAMAHALA NG INM NA SI FYM AY "NAG-ARAL" SA IBAT-IBANG PAARALAN NG MGA PROTESTANTE AT MAGING SA MGA NON-SECTARIAN SCHOOLS:

http://en.wikipedia.org/wiki/Felix_Manalo
RECOGNITION:
The Genius Divinical College of Manila on Avenida, Rizal, a non-sectarian institution headed by Eugenio Guerero, conferred on Felix Manalo the degree of Master of Biblo-Science honoris causa on March 28, 1931.[10] # ^ a b Palafox, First Executive Minister, NHI

KUNG SI FYM AY "TUNAY" NA SUGO NG DIOS, AY DAPAT SANA AY MAY KAALAMAN SIYANG NAGBUHAT SA DIOS!!! HINDI NAGBUHAT SA MGA SINASABI NYANG "MGA MINISTRO NI SATANAS"

ito ang patotoo ng Bibliya ukol sa mga TUNAY na SUGO ng Dios:

"At habang ang ESPIRITU'Y NASA INYO ay HINDI KAKAILANGANING "TURUAN PA NG IBA"! -1JUAN 1:27

MALIWANAG AYON KAY APOSTOL JUAN, "KUNG NASA ISANG SUGO NI CRISTO ANG ESPIRITU NG DIOS AY HINDI NA ANIYA KAYLANGAN PANG ITO AY TURUAN PA NG IBANG TAO O IBANG DI NILA KAPANANAMPALATAYA!"

BAKIT SINABI NI APOSTOL JUAN ANG GAYUN?

2 PEDRO 2:1
"...may darating sa gitna ninyo na mga HUWAD NA GURO. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang DULOT AY KAPAHAMAKAN."


AYON SA KANILANG "PASUGO" HUWAD BA ANG MGA PASTOR PROTESTANTE NA NAGTURO KAY FYM SA KANYANG PINASUKANG PROTESTANT SCHOOL?

PASUGO, AUGUST 1961, PAGE 39:
"Dapat na nating itakwil ang mga paring katoliko at mga PASTOR PROTESTANTE, SPAGKAT SILA'Y MGA MINISTRO NI SATANAS!"

TUNAY NGA NA "KAPAHAMAKAN" ANG DULOT NG PAKIKINIG SA TURO NG MGA BULAANG MINISTRO...

KAPAHAMAKAN KANINO?

2 PEDRO 2:2
"At MARAMI silang mahihikayat na sumunod sa KANILANG KAHALAYAN; at dahil dito pati ang DAAN NG KATOTOHANAN AY "MAPAPARATANGAN" NG MASAMA"


KANINO KAYA NATUPAD ANG HULANG ITO NI APOSTOL PEDRO??

"AT MARAMI SILANG MAHIHIKAYAT na sumunod sa KANILANG KAHALAYAN"

KAMUSTA NA KAYA ANG NAGING KASONG RAPE NI GINOONG FYM??

TUNAY NGA ANG PAG-DAMI NG NAPAPANIWALA NI GINOONG FYM...

IBIG BANG SABIHIN NA ANG BULAANG GURO AY "MAGALING MANLINLANG"?

2 PEDRO 2:3
" sa kanilang KASAKIMAN, LILINLANGIN nila kayo sa pamamagitan ng ng kanilang "MATATAMIS NA PANANALITA"


TUNAY NGA NA SA GALING NG PANANALITA NI GINOONG FYM MANALO, SA KABILA NG MGA KAHALAYANG KANYANG KINASANGKUTAN AY MARAMI PARIN SIYANG NAHIKAYAT...

AT DAHIL SA GALING NIYANG MANGUSAP AY NAGTAMO SIYA NG PARANGAL MULA RIN SA IBANG DENOMINASYONG PANRELIHIYON:

http://en.wikipedia.org/wiki/Felix_Manalo
Recognition

The church’s growth and expansion met many criticisms and persecutions. Its leaders and members alike were often ridiculed and maligned. However, Felix Manalo was an ELOQUENT SPEAKER, and he could deliver a skillful argument, had a facility in the use of Scriptures and a mastery in organization.[12]

The ministers of the Christian Mission honored him on December 12, 1918, as an OUTSTANDING EVANGELIST.[2]

TUNAY NGA KAYA NA ANG MGA "HULA" SA MGA NAILAHAD NA TALATA AY NATUPAD KAY GINOONG FYM?

2 PEDRO 2:4
"Hundi pinatawad ng Dios ang mga ANGHEL na NAGKASALA, Sila'y itinapon sa impyerno kung saan sila'y iginapos sa KADILIMAN, upang doon HINTAYIN ANG ARAW NG PAGHUHUKOM."


Saan ba nakagapos ang kaluluwa ng Ginoong FYM upang MAGHINTAY sa ARAW NG PAGHUHUKOM?

ANG "REBULTO" NI FYM AY KASALUKUYANG NAKATINDIG SA "KA-DILIMAN" CENTRAL TEMPLE, SA QUEZON CITY, "NAKATINGALA SA LANGIT" NA ANIMO'Y NAGHIHINTAY SA "ARAW NG PAGHUHUKOM!

TUNAY NGA NA ANG ISA SA MGA DOCTRINA NG MGA INM AY "ANG PAGHIHINTAY" SA ARAW NG PAGHUHUKOM! :

http://en.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ni_Cristo
Eschatology
See als

Members believe that when a person dies, his/her body and soul both die and go into the GRAVE where both would remain until THE SECOND COMING OF CHRIST. Upon his return, all dead members of the Iglesia ni Cristo, including Manalo, would be resurrected to join living INC members. They would be rewarded by living in the Holy City together with God the Father, Christ, and Manalo. After 1,000 years, a second resurrection would occur, and non-INC members will experience second death which is the Lake of Fire or Dagat-dagatang Apoy (in Tagalog).[2]
[edit] ^ a b c d e f g h i Anne C. Harper. "Iglesia ni Cristo". StJ's Encyclopedia of New Religious Movements (Sacred Tribes Press): 1–3. http://www.sacredtribesjournal.org/stj/images/Encyclopedia/Iglesia_Cristo.pdf.

ANG ANGHEL NA NAG-KASALA!...NAKAGAPOS SA KA-Diliman.."NAKATINGALA SA LANGIT"...NAGHIHINTAY SA ARAW NG PAGHUHUKOM!---2 PEDRO 2:4

No comments:

Post a Comment

Please make this blog clean. Please follow the instructions:

1. If you are an anonymous, please introduce your name and then your religion. Introducing your name is optional (for security purposes) except your religion, or sect/denominations where you belong.

2. Comments with foul/ vulgar words will not be published.

3. If you are going to ask questions/arguments, go ahead. Expect the reply of the admin of this blog for about two to three days.

4. If the admin didn't reply back to your arguments, it does not mean that he doesn't want to answer you. He might be busy, so he can't answer back. But he can answer your arguments, be patient.

That's all. God Bless.

Sincerely,
The admin