Tuesday, June 5, 2012

INC NA HINDI ALAM ANG KAPANANGAKAN NI HESUS, MANGMANG SA "CHRISTIANITY"

 Alvin Cortez FROM FACEBOOK:

 Kapanganakan ni CRISTO nasa bible ba? Hindi nyo alam kung ano talaga ang tinatawag na CHRISTIAN. Hindi kayo yan. Sinasabi nyo lang christian kayo, pero sa pananalita, kilos at gawa, never kayong naging CHRISTIAN!

------------
SAGOT:

 

 [Kapanganakan ni CRISTO nasa bible ba?]

 OO NASA BIBLIYA. SHUNGA KA? SA  EBANGHELYO BINABANGGIT YAN:

Mateo 1:18-25
"Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito: Nang si Maria na kaniyang ina ay magaasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang-tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kaniyang asawa, palibhasa'y lalaking matuwid, at ayaw na ihayag sa madla ang kaniyang kapurihan, ay nagpasiyang hiwalayan siya ng lihim. Datapuwa't samantalang pinagiisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya sa panaginip, na nagsasabi: Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa: sapagka't ang kaniyang dinadalang-tao ay sa Espiritu Santo. At siya'y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya'y JESUS; sapagka't ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito, upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi, Narito, ang dalaga'y magdadalang-tao at manganganak ng isang lalake, At ang pangalang itatawag nila sa kaniya ay Emmanuel; na kung liliwanagin, ay sumasa atin ang Dios. At nagbangon si Jose sa kaniyang pagkakatulog, at ginawa niya ang ayon sa ipinagutos sa kaniya ng anghel ng Panginoon, at tinanggap ang kaniyang asawa; At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalake: at tinawag niya ang kaniyang pangalang JESUS

Mateo 2:1

"Nang ipanganak nga si Jesus sa Bet-lehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito, ang mga Pantas na lalake ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan, na nagsisipagsabi..."

 DI MO ALAM YAN? HAHAHA. NAKAKATAWA KA NAMAN, PARA KANG WALANG ALAM. OR IN SHORT WALA KA TALAGANG ALAM. HAHAHA. PALIBHASA KASI KAPANANGAKAN NG PEKENG SUGO NIYO ANG IPINAGDIDIWANG NIYO.


[Hindi nyo alam kung ano talaga ang tinatawag na CHRISTIAN.]

SIGE NGA. DEFINE "CHRISTIAN". HAHAHAHAHA.


A Christian is a person who adheres to Christianity, an Abrahamic, monotheistic religion based on the life and teachings of Jesus of Nazareth as recorded in the Canonical gospels and the letters of the New Testament. "Christian" derives from the Koine Greek word Christ, a translation of the Biblical Hebrew term Messiah. Most Christians believe in the doctrine of the Trinity ("tri-unity"), a description of God as Father, Son and Holy Spirit.

ANO NAMAN ANG CHRISTIANITY?

Christianity (from the Ancient Greek: Χριστιανός Christianos) is a monotheistic and Abrahamic religion based on the life and teachings of Jesus as presented in canonical gospels and other New Testament writings Adherents of the Christian faith are known as Christians.

 [Hindi kayo yan.]

OH TALAGA? ANG KAPAL NAMAN NG MUKHA MO. ANO BA ANG PINANINIWALAAN NG ISANG KRISTIYANO?:

  Christians generally believe Jesus is the Son of God, God having become human and the saviour of humanity.

GOD HAVING BECOME HUMAN. IBIG SABIHIN, NAGKATAWANG-TAO. DOKTRINA NIYO BA 'YAN? HINDI DIBA? KAMI DOKTRINA YAN. PINANINIWALAAN YAN. KAYO HINDI. KAYA KAMI ANG KRISTIYANO AT KAYO ANG HINDI AT PEKE.
  
 [Sinasabi nyo lang christian kayo, pero sa pananalita, kilos at gawa, never kayong naging CHRISTIAN!]

SA INYO DAPAT SABIHIN YAN DAHIL IMBES NA SABIHIN NIYONG "AKO'Y ISANG KRISTIYANO", SINASABI NIYONG "AKO'Y IGLESIA NI CRISTO".

AT PROUD NA PROUD PA KAYO SA PAGSABI NUN SA INONG KORPORASYON NA MAY KORUPSYON. AT HINDI KAYO KRISTIYANO DAHIL BULAANG RELIHIYON KAYO. PEKE. AT NAKAREHISTRO PA SA PATENT OFFICE NG AMERICA NA CORPORATION AT NAKAPANGALAN KAY FELIX MANALO. AT HINDI KAY JESUCRISTO. KAYA HINDI SI CRISTO NAGTATAG NG IGLESIA NIYO. HAHAHA. 

 

No comments:

Post a Comment

Please make this blog clean. Please follow the instructions:

1. If you are an anonymous, please introduce your name and then your religion. Introducing your name is optional (for security purposes) except your religion, or sect/denominations where you belong.

2. Comments with foul/ vulgar words will not be published.

3. If you are going to ask questions/arguments, go ahead. Expect the reply of the admin of this blog for about two to three days.

4. If the admin didn't reply back to your arguments, it does not mean that he doesn't want to answer you. He might be busy, so he can't answer back. But he can answer your arguments, be patient.

That's all. God Bless.

Sincerely,
The admin