Tuesday, June 5, 2012

KAILAN BA NAITATAG ANG CATHOLIC CHURCH?
[eh pa'no kung itanong ko kailan ba nag exist ang catholicism? bakit claim kayo ng claim na kayo ang true? bakit sa panahon ba na naging tao ang saviour natin may catholic na?]

 NAITATAG ANG CATHOLIC CHURCH, MALAMANG NG ITATAG NI CRISTO IYON. HAHAHA.


Mateo 16:18-19
"At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: at anomang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit; at anomang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit."

 ALANGAN NAMANG MAS MARUNONG KAPA SA BIBLIYA? PATI KAY CRISTO? KAYO? KAILAN KAYO NAITATAG "DAW" NI CRISTO? NUNG 1914 LANG DIBA? HAHAHA. PATUNAY LANG YAN NA PEKE KAYO. SI FELIX MANALO NA PEKENG SUGO ANG NAGTATAG SA INYO.

No comments:

Post a Comment

Please make this blog clean. Please follow the instructions:

1. If you are an anonymous, please introduce your name and then your religion. Introducing your name is optional (for security purposes) except your religion, or sect/denominations where you belong.

2. Comments with foul/ vulgar words will not be published.

3. If you are going to ask questions/arguments, go ahead. Expect the reply of the admin of this blog for about two to three days.

4. If the admin didn't reply back to your arguments, it does not mean that he doesn't want to answer you. He might be busy, so he can't answer back. But he can answer your arguments, be patient.

That's all. God Bless.

Sincerely,
The admin