Sunday, June 24, 2012

SAGOT NI BROTHER MARK LOUIE CASTOR KAY BRIGETTE MUGOT TUNGKOL SA KATOLISISMO hi ryan torotoro, sabi mo nag exist ang catholicism nung dumating ang sinasabi mong kristo kelan yon? granted na yon ding panahong yon itinatag ng kristo mo ang catholicism, eh pa'no naman ang panahong di pa dumating yong kristo, eh wala pa ang katoliko? just wanna ask, ano naman ang religion ng mga tao noon before dumating ang sinasabi mong kristo? kung kayo ang true bakit di kayo nag exist nong kaunaunahang panahon nila abraham?
 SAGOT:
(hi ryan torotoro, sabi mo nag exist ang catholicism nung dumating ang sinasabi mong kristo kelan yon? )

Bridgette ang Catholicism ay nag-exist nung dumating ang Panginoong Jesucristo sa paraang kung saan kanya itong itinatag kay Pedro noong kanyang sabihin ang ganito:

(just wanna ask, ano naman ang religion ng mga tao noon before dumating ang sinasabi mong kristo? kung kayo ang true bakit di kayo nag exist nong kaunaunahang panahon nila abraham?)"At sinasabi ko naman sa iyo, na Ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya." (Mateo 16:18, Ang Biblia)

(granted na yon ding panahong yon itinatag ng kristo mo ang catholicism, eh pa'no naman ang panahong di pa dumating yong kristo, eh wala pa ang katoliko? )

Simple lang ang sagot niyan, bago pa dumating ang Iglesia Katolika ay ang bayang Israel muna ang bayang pinili ang naitatag muna isang anino ng Iglesia sapagkat ayon kay San Pablo ay ganito:

"Na pawang mga Israelita; na sa kanila ang pagkupkop, at ang kaluwalhatian, at ang mga tipan, at ang pagbibigay ng kautusan, at ang paglilingkod sa Dios, at ang mga kapangakuan, Na sa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Cristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Dios na maluwalhati magpakailanman. Siya nawa." (Roma 9:4-5, Ang Biblia)

Inihanda muna ang Israel para sa pagdating ng Kristo, kaya ang Israel ang anino ng Simbahang darating. Ibinigay lahat ng Diyos sa Israel ngunit pagdating ng Kristo dahil sa katigasan ng ulo ng Israel ay maitatag ang Simbahan, ang Bagong Israel.

(just wanna ask, ano naman ang religion ng mga tao noon before dumating ang sinasabi mong kristo? kung kayo ang true bakit di kayo nag exist nong kaunaunahang panahon nila abraham?)

Ang relihiyon ng tao bago pa ipinanganak ang kristo ay Judaismo, dito araw araw na pumapanhik ang mga Judio sa Templo ng Jerusalem upang mag-alay ng handog na susunugin, ngunit sinasabi ng kasulatan na anino lamang ito ng darating:

"Ang Kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating." (Hebreo 10:1, Magandang Balita Biblia)

Kaya wala pa ang katolisismo noong panahon ni Abraham dahil ito ay:

"Ang mga ito'y anino lamang ng mga bagay na darating at si Cristo ang kaganapan nito." (Colossas 2:17, Magandang Balita Biblia)


Dahil si Kristo ang kaganapan ng makalumang tipan, ang Santa Iglesia Katolika naman ang kaganapan ng bayang pinili........

2 comments:

 1. HINDI totoo yan WALA kang matibay na ebidensya na mula sa mga APOSTOL at mula sa BANAL NA KASULATAN.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Karagdagan lang na ang TUNAY na Iglesya ay Catholic Church;

   ROMA1:7-8
   7 SA LAHAT NINYONG NANGASA ROMA, MGA INIIBIG NG DIOS, TINAWAG NA MANGAGBANAL: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at Panginoong Jesucristo.

   8 Kaunaunahan, ay nagpapasalamat ako sa aking Dios sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat, NA ANG INYONG PANANAMPALATAYA AY BANTOG SA BUONG SANGLIBUTAN.

   kaya naging Centro ng KATOLISISMO ang Roma dahil? kasi ayon sa Panginoong Jesus;

   Mat 21:43
   kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng DIOS, at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga.


   at ang bansang yon ay ang ROMA,


   Gawa 23:11
   At nang sumunod na gabi ay lumapit sa kaniya ang Panginoon, at sinabi, Laksan mo ang iyong loob: SAPAGKA’T KUNG PAANO ANG PAGKAPATOTOO MO TUNGKOL SA AKIN SA JERUSALEM, AY KAILANGANG PATOTOHANAN MO RIN GAYON SA ROMA.


   sa Roma inilipat ang kaharian ng DIYOS, ibig sabihin nasa Banal na Kasulatan na talaga naka balandra ang Catholic Church.

   Delete

Please make this blog clean. Please follow the instructions:

1. If you are an anonymous, please introduce your name and then your religion. Introducing your name is optional (for security purposes) except your religion, or sect/denominations where you belong.

2. Comments with foul/ vulgar words will not be published.

3. If you are going to ask questions/arguments, go ahead. Expect the reply of the admin of this blog for about two to three days.

4. If the admin didn't reply back to your arguments, it does not mean that he doesn't want to answer you. He might be busy, so he can't answer back. But he can answer your arguments, be patient.

That's all. God Bless.

Sincerely,
The admin