Thursday, June 21, 2012

ANG MGA DAG-DAG AT SARILING KONKLUSYON NG IGLESIA NI MANALO UKOL SA JUAN 1:1 BY SARAH ISAAC


DAGDAG NILA: "LANG"...."PA LANG"... "LAMANG"...."PA LAMANG".....

PARANG DAYAAN SA COMELEC??? DAG DAG BAWAS BA???

UNANG KASINUNGALINGAN!!!

AYON DAW SA PARING SI JUAN TRINDAD:

“VERBO...at ang Anak ay tinawag Niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na namumula sa Ama…”
PANSININ: "verbo"... at ang Anak ay tinawag na uri ng banaag ng kaisipan..." ayon kay Juan Trinidad

TANONG: MAY SINABI PO BA SI PADRE JUAN TRINIDAD NA " VERBO"...at ang Anak ay tinawag na uri ng banaag ng kaisipan "PA LAMANG" ???

INM MINISTER:Ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol kay Cristo ay Siya ang Diyos. Ano ang pakahulugan ng isang awtoridad ng Iglesia Katolika sa terminong “Verbo”? HINDI likas na kalagayan kundi isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmula sa Ama (Diyos).
PANSININ:
INM MINISTER Conclusion: Ano ang pakahulugan ng isang awtoridad ng Iglesia Katolika sa terminong “Verbo”? HINDI likas na kalagayan kundi isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmula sa Ama (Diyos).

TANONG: MAY SINABI BA SI PADRE JUAN TRINIDAD NA ang "VERBO" ay "HINDI" LIKAS NA KALAGAYAN ????


PANGALAWANG KASINUNGALINGAN!!!

AYON DAW KAY APOSTOL PABLO:

INM MINISTER: Namamalagi ba sya sa isip ng Panginoong Diyos? Hindi. Dumating ang panahong si Cristo ay ipinangako ng Diyos, gaya ng nakasulat sa Roma 1:2-3

“Na kanyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, Tungkol sa kanyang Anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman.”

PANSININ: "Na kanyang IPINANGAKO nang una..." ROMA 1:2-3

INM Conclusion: " Namamalagi ba sya sa isip ng Panginoong Diyos? Hindi. Dumating ang panahong si Cristo ay ipinangako ng Diyos."

TANONG:

1. MAY SINABI BA SI PABLO NA " Na kanyang ipinangako (PANGAKO "PA LANG" SI CRISTO) sa Roma 1:2-3

2. may SINABI BA SI APOSTOL PABLO NA "Namamalagi lang si Cristo sa isip ng Dios"??

3. COMO ba "ipinangako" ay "PANGAKO PALANG" AT WALANG EXISTENCE?N!!

ITINULAD NG INM SI CRISTO SA ISANG BAHAY NA "PLANO" PALANG DAW??

INM MINISTER:Kung may isang taong nagplano na siya’y magtatayo ng bahay, may bahay na ba? Wala pa dahil plano o salita pa lamang. Ang salita o planong iyon ay kaisipan niya ay sumasa kaniya sapagkat siya ang nagbalak at pinagmulan niyon. Kailan nagkaroon ng bahay? Nang matupad ang plano ukol sa kayarian nito. Nang maitayo na ang bahay, siya ba, na nagsasalita, ang naging bahay? Hindi.
TANONG:

1. "PERSONA" BA ANG BAHAY UPANG MAMAGITAN SA PAGLIKHA??

JUAN 1:3 " Nilikha ang LAHAT NG BAGAY sa pamamagitan NIYA. WALANG NALIKHA " KUNG WALA SIYA"

2. BAHAY BA ANG IPINANGAKO NG DIOS O "PERSONANG TULAD NYA"??

JUAN 1: 10 " Dumating ang SALITA sa sanlibutan...na NILIKHA SA "PAMAMAGITAN NIYA"


IKATLONG KASINUNGALINGANG!!!

"AT ANG SALITA AY SUMASA DIOS"
INM MINISTER: Paano ang wastong pangunawa sa sinasabi ni Apostol Juan sa ikalawang sugnay ng Juan 1:1 na, “at ang Salita ay sumasa Dios”? Ihambing natin ito sa itinuturo din ng Bibliya na sa pasimula pa lamang o bago pa lalangin ang daigdig, ang Panginoong Jesucristo ay nasa isip na ng Diyos. Ito ang pinatutunayan ni apostol Pedro sa kaniyang sulat sa 1 Pedro 1:20

“Nasa isip na siya ng Diyos bago pa lalangin ang daigdig ngunit ipinakikilala Siya ngayong huling panahon dahil sa inyo.” (Salin ni Trinidad)

PANSININ: " Nasa isip na siya ng Diyos bago pa lalangin ang daigdig..." 1 Pedro 1:20

INM MINISTER: Kailan nagkaroon ng katuparan ang sa pasimula ay salita, PLANO o pangako "PA LAMANG" ng Diyos ukol sa Cristo? Nang sya ay ipinagdalang tao at ipinanganak ng Kaniyang ina na si Maria. Ito ang pinatutunayan sa Galacia 4:4

“Datapwa’t nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan.”

INM CONCLUSION: ayon raw sa 1 Pedro 1:20 na " Nasa isip na siya ng Dios..." ay PLANO O PANGAKO "PA LAMANG" NG DIYOS UKOL SA CRISTO

PANSINING MAIGI ANG DINAGDAG NG INM MINISTER:

“Nasa isip na siya ng Diyos bago pa lalangin ang daigdig ngunit ipinakikilala Siya ngayong huling panahon dahil sa inyo.” (Salin ni Trinidad)

TANONG:
1.MAY NAPANSIN PO BA KAYONG SALITANG " PA LAMANG" SA 1 PEDRO 1:20 NA SALING BIBLIYA NI PADRE JUAN TRINIDAD???

2. MAY SINABI BA SI JUAN TRINIDAD AT APOSTOL PEDRO NA " NASA ISIP "PA LAMANG" O "NASA ISIP LANG" SI CRISTO??

3. SINABI BA NI JUAN TRINIDA AT APOSTOL PEDRO NA "WALA PANG CRISTO" KUNDI NASA ISIP LANG O PLANO PA LANG??

PANSINING MABUTI ANG MGA DAGDAG NA KONKLUSYON NG HUWAD NA INM:

"LANG."...."PA LANG" ..."LAMANG"........"PA LAMANG"

ANG IGLESIA TALAGA NI MANALO... SA KAGUSTUHANG "MANALO" AY GAGAWIN ANG MGA DAG-DAG AT SARILING KONKLUSYON NG IGLESIA NI MANALO UKOL SA JUAN 1:1

DAGDAG NILA: "LANG"...."PA LANG"... "LAMANG"...."PA LAMANG".....

PARANG DAYAAN SA COMELEC??? DAG DAG BAWAS BA???

UNANG KASINUNGALINGAN!!!

AYON DAW SA PARING SI JUAN TRINDAD:

“VERBO...at ang Anak ay tinawag Niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na namumula sa Ama…”

PANSININ: "verbo"... at ang Anak ay tinawag na uri ng banaag ng kaisipan..." ayon kay Juan Trinidad

TANONG: MAY SINABI PO BA SI PADRE JUAN TRINIDAD NA " VERBO"...at ang Anak ay tinawag na uri ng banaag ng kaisipan "PA LAMANG" ???

INM MINISTER:Ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol kay Cristo ay Siya ang Diyos. Ano ang pakahulugan ng isang awtoridad ng Iglesia Katolika sa terminong “Verbo”? HINDI likas na kalagayan kundi isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmula sa Ama (Diyos).

PANSININ:
INM MINISTER Conclusion: Ano ang pakahulugan ng isang awtoridad ng Iglesia Katolika sa terminong “Verbo”? HINDI likas na kalagayan kundi isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmula sa Ama (Diyos).
TANONG: MAY SINABI BA SI PADRE JUAN TRINIDAD NA ang "VERBO" ay "HINDI" LIKAS NA KALAGAYAN ????


PANGALAWANG KASINUNGALINGAN!!!

AYON DAW KAY APOSTOL PABLO:

INM MINISTER: Namamalagi ba sya sa isip ng Panginoong Diyos? Hindi. Dumating ang panahong si Cristo ay ipinangako ng Diyos, gaya ng nakasulat sa Roma 1:2-3
“Na kanyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, Tungkol sa kanyang Anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman.”

PANSININ: "Na kanyang IPINANGAKO nang una..." ROMA 1:2-3

INM Conclusion: " Namamalagi ba sya sa isip ng Panginoong Diyos? Hindi. Dumating ang panahong si Cristo ay ipinangako ng Diyos."

TANONG:

1. MAY SINABI BA SI PABLO NA " Na kanyang ipinangako (PANGAKO "PA LANG" SI CRISTO) sa Roma 1:2-3

2. may SINABI BA SI APOSTOL PABLO NA "Namamalagi lang si Cristo sa isip ng Dios"??

3. COMO ba "ipinangako" ay "PANGAKO PALANG" AT WALANG EXISTENCE?N!!

ITINULAD NG INM SI CRISTO SA ISANG BAHAY NA "PLANO" PALANG DAW??

INM MINISTER:Kung may isang taong nagplano na siya’y magtatayo ng bahay, may bahay na ba? Wala pa dahil plano o salita pa lamang. Ang salita o planong iyon ay kaisipan niya ay sumasa kaniya sapagkat siya ang nagbalak at pinagmulan niyon. Kailan nagkaroon ng bahay? Nang matupad ang plano ukol sa kayarian nito. Nang maitayo na ang bahay, siya ba, na nagsasalita, ang naging bahay? Hindi.
TANONG:

1. "PERSONA" BA ANG BAHAY UPANG MAMAGITAN SA PAGLIKHA??

JUAN 1:3 " Nilikha ang LAHAT NG BAGAY sa pamamagitan NIYA. WALANG NALIKHA " KUNG WALA SIYA"

2. BAHAY BA ANG IPINANGAKO NG DIOS O "PERSONANG TULAD NYA"??

JUAN 1: 10 " Dumating ang SALITA sa sanlibutan...na NILIKHA SA "PAMAMAGITAN NIYA"


IKATLONG KASINUNGALINGANG!!!

"AT ANG SALITA AY SUMASA DIOS"
 
INM MINISTER: Paano ang wastong pangunawa sa sinasabi ni Apostol Juan sa ikalawang sugnay ng Juan 1:1 na, “at ang Salita ay sumasa Dios”? Ihambing natin ito sa itinuturo din ng Bibliya na sa pasimula pa lamang o bago pa lalangin ang daigdig, ang Panginoong Jesucristo ay nasa isip na ng Diyos. Ito ang pinatutunayan ni apostol Pedro sa kaniyang sulat sa 1 Pedro 1:20

“Nasa isip na siya ng Diyos bago pa lalangin ang daigdig ngunit ipinakikilala Siya ngayong huling panahon dahil sa inyo.” (Salin ni Trinidad)

PANSININ: " Nasa isip na siya ng Diyos bago pa lalangin ang daigdig..." 1 Pedro 1:20

INM MINISTER: Kailan nagkaroon ng katuparan ang sa pasimula ay salita, PLANO o pangako "PA LAMANG" ng Diyos ukol sa Cristo? Nang sya ay ipinagdalang tao at ipinanganak ng Kaniyang ina na si Maria. Ito ang pinatutunayan sa Galacia 4:4

“Datapwa’t nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan.”

INM CONCLUSION: ayon raw sa 1 Pedro 1:20 na " Nasa isip na siya ng Dios..." ay PLANO O PANGAKO "PA LAMANG" NG DIYOS UKOL SA CRISTO

PANSINING MAIGI ANG DINAGDAG NG INM MINISTER:

“Nasa isip na siya ng Diyos bago pa lalangin ang daigdig ngunit ipinakikilala Siya ngayong huling panahon dahil sa inyo.” (Salin ni Trinidad)

TANONG:
1.MAY NAPANSIN PO BA KAYONG SALITANG " PA LAMANG" SA 1 PEDRO 1:20 NA SALING BIBLIYA NI PADRE JUAN TRINIDAD???

2. MAY SINABI BA SI JUAN TRINIDAD AT APOSTOL PEDRO NA " NASA ISIP "PA LAMANG" O "NASA ISIP LANG" SI CRISTO??

3. SINABI BA NI JUAN TRINIDA AT APOSTOL PEDRO NA "WALA PANG CRISTO" KUNDI NASA ISIP LANG O PLANO PA LANG??

PANSINING MABUTI ANG MGA DAGDAG NA KONKLUSYON NG HUWAD NA INM:

"LANG."...."PA LANG" ..."LAMANG"........"PA LAMANG"

ANG IGLESIA TALAGA NI MANALO... SA KAGUSTUHANG "MANALO" AY GAGAWIN LAHAT PARA LANG MAKAPANG-"LAMANG"!!!!!
http://defender.faithweb.com/html/msg16.html

No comments:

Post a Comment

Please make this blog clean. Please follow the instructions:

1. If you are an anonymous, please introduce your name and then your religion. Introducing your name is optional (for security purposes) except your religion, or sect/denominations where you belong.

2. Comments with foul/ vulgar words will not be published.

3. If you are going to ask questions/arguments, go ahead. Expect the reply of the admin of this blog for about two to three days.

4. If the admin didn't reply back to your arguments, it does not mean that he doesn't want to answer you. He might be busy, so he can't answer back. But he can answer your arguments, be patient.

That's all. God Bless.

Sincerely,
The admin